Thursday, November 3, 2011

Сэтгэл судлал хичээлийн улирлын шалгалтын тест


 
                   

А вариант1.

Psychology буюу сэтгэл судлал хэмээх үг ямар хэлнээс гаралтай вэ?
а. Грекб. Латин в. Англид. Грек е. Аль нь ч биш
2. Нисдэг морь нь зохион бодохуйн ямар хэлбэрийг ашигласан дүр вэ?
А. Хэв шинжитБ. зүүвэрлэхВ. адилтгалГ. Хэтрүүлэг Д. аль нь ч биш
3. Нөхцөлт рефлексийн онолыг хэн гаргасан бэ?
а. И.П.Павловб. У.Жеймсв. Сечновг. Аль нь ч биш
4. Дэвшигдсэн асуудалд бүрэн гүйцэд хариу өгөх буюу хүн өмнөө тулгарсан аливаа зорилтыг өөрийн оюун ухааны хүчээршийдвэрлэхэд зарцуулагдах хугацаагаар сэтгэхүйн…… тодорхойлогдоно.
А. Сэтгэхүйн уян чанарБ. Сэтгэхүйн шүүмжлэлт чанарВ. Сэтгэхүйн хурд Г. Сэтгэхүйн багтаамжД. Сэтгэхүйн эрчим хүч
5. Мэдрэлийн тогтолцоо нь юу, юу гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг вэ?
а. Дотоод, гадаадб. Төв, зах, дотоодв. Төв, гадаадг. Гадаад, зах, төвд. Аль нь ч биш
6. ... нь хүн өөрийн мэдрэхүйн эрхтний тусламжаар гаднаас ирж буй янз бүрийн үйлдлийг хүлээн авч түүнтэй тархины удирдлагаарзохицож буй процесс юм.
а. Дохионы I системб. Дохионы II системв. Нөхцөлт рефлексг. Нөхцөлт биш рефлексд. Аль нь ч биш
7. Мэдрэлийн дотоод тогтолцоо нь ямар 2 хэсгээс бүрдэх вэ?
а. Симпатик, хос симпатикб. Симпатик ба симпатик бусв. Синапс ба аксон г. Бүгд зөвд. аль нь ч биш
8. Рефлекс гэж юу вэ?
а. рефлекс нь тархины доод гадрын үйл ажиллагааны үр дүн юм.б. рефлекс нь амьтны хөгжлийн явцад удамшин хадгалагдан дараачийн үр удамд нь автоматаар төлөвшин тогтсон аливаа үйл хөдлөлхийх бэлэн нумтай үйлдэл юм.в. Бие махбодын өөрийн мэдэрхүйн эрхтэнд гадна дотноос үзүүлсэн цочролд төв мэдрэлийн тогтолцооны удирдлагатайгаар хариу үйлдэлүзүүлэх процессг. Аль нь ч биш
9. Нэг хэвийн үйл ажил хийгээд байхаар залхуу хүрч нойрсох болно. Энэ нь тухайн хүнд ямар саатал үүсэж байна гэсэн үг вэ?
а.ялгахб. Замхрах в. Хязгаараас хальсан г. Дарааллын д. Аль нь ч биш
10. …бол хүчтэй хэв шинжийн боловч хөөрөл сааталын хөдөлгөөн, солигдол нь удаан буюу хөшүүн юм. Тайван хөдөлгөөн, тогтуунбайдалтай, дуу цөөн, биеэ хянан барьдаг, сэтгэлийн гадаад илрэл нь сул буюу бүдэг, харин ажлын чанар нь сайн аливааасуудалд буурь суурьтай хандах нь их юм.
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. Меланхолик 
11.

Темпераментыг холерик, сангивиник, флегаматик, …. 4 үндсэн хэсэгт ангилдаг.
А. МеланхоликБ. формальВ. экстраверт г. Аль нь ч биш
12. Амьтны зан үйлийн дээд хэлбэр аль нь вэ?
а. Дадалб. Ухаалаг чанарв. Зөн билэг г. Аль нь ч биш
13. Хүн өөрийн сонирхол, хэрэгцээг хангахын үүднээс өмнөө тавьсан зорилгыг ухамсартай биелүүлэхэд чиглэгдсэн хүний идэвхтэйчанарыг … гэнэ.
а.сэдэлб. үйл ажиллагаав. Хэрэгцээг. Зорилгод. Аль нь ч биш
14. Бие хүн төлөвшихөд нөлөөлдөг хүчин зүйлсэд орчин, үйл ажиллагаа, ..., … гэсэн 4 зүйл багтдаг.
а. сэдэл, сургалтб. Хэрэгцээ, сургалтв. Сургалт, удамшилг. Зорилго, хүмүүжилд. Аль нь ч биш
15. Шүлс болон усанд уусах аливаа хими физикийн бодис ….. анализаторын эсийг цочроосноос ….сэрэл үүснэ.
а. амтлах б. харааны в. үнэрлэхг. Хөдөлгөөний д. Аль нь ч биш
16. Бага насны хүүхдэд нүүр гараа угаах эрүүл ахуйн хэвшил тогтооход эхлээд эцэг, эх, ах, эгч нар нь өглөө бүр цай хоолоо уужидэхийн нь өмнө нүүр гарыг сайтар угаалгаж сургана. Олон дахин давталтын дүнд энэхүү үйл ажиллагаа хүүхдэд хожим автоматбайдлаар хэвшиж хэний ч шаардлага шахалтгүйгээр нүүр гараа угаадаг зуршилтай болно Хэрвээ хүүхдэд тогтоосон энэхүүэуршлыг эцэг, эх байнга хянаж шаардлага тавихгүй бол тогтоосон зуршил аажмаар мартагдаж рефлекс …сааталд орж болно.
а.ялгах б. Замхрах в. Хязгаараас хальсан г. Дарааллын д. Аль нь ч биш
17. Темперамент нь …. гэсэн утгатай үг.
А. Хэсэг зүйлБ. зөв хольц В. характерГ. Зан аашД. Аль нь ч биш
18. Зуршлыг эрүүл ахуйн болон ….гэж хуваана.
а. ёс суртахууныб.эрүүл ахуйн бус в. Сэтгэл зүйнг. Зөв, бурууд. Аль нь ч биш
19. Хурц авъяас билэгтэй хүмүүсийн онцлог юу вэ?
А. Онолын нарийн хүнд хэцүү зорилтуудыг хялбархан гүйцэтгэж шинэ, шинэлэг зүйлийг хийж бүтээдэг.Б. Хүн төрөлхтний амьдралын үйл ажиллагаанд зарчмын цоо шинэ замыг нээж шинэ зүйлийг бүтээдэг онцлогтойВ. Аль нь ч биш
20. Юмс үзэгдлүүдийн тусгай хэсэг, хэсэг шинжүүдийг нэгэн бүхэл зүйлд нэгтгэн сэтгэж байгаа процессыг сэтгэхүйн ….буюу нэгтгэн дүгнэх үйлдэл гэнэ.
А. АнализБ. синтезВ. харьцуулахГ. Ажиглалт Д. Туршилт Е. Аль нь ч биш
21. Унтах нойрсох нь нөхцөлт рефлексийн аль саатлын хэлбэр вэ?
а. Замхрах б. Ялгах сааталв. Гадаад буюу төрөлхийнг. Дарааллын саатал д. Дотоод саатал е. Аль нь ч биш
22. ……….хүртэлх насанд тархины эд эсүүдэд болон РНХ-ийн идэвхжил тасралтгүй өсөх учир ой тогтолт сайн байдаг.
А. 40Б. 20 В. 18 Г. 30 Д. аль нь ч биш
23. “7 одой ба цасан гуа” үлгэрийн долоон одойг зохион бодохуйн ямар арга дээр тулгуурлаж зохиосон дүр вэ?
А. Хэв шинжитБ. зүүвэрлэхВ. адилтгалГ. Хэтрүүлэг буюу ихэсгэл, багасгалД. аль нь ч биш
24. Дохионы … систем илүү хөгжсөн хүмүүс юмны утга, хийсвэр ухагдахуун, үзэгдлийн холбоо хамаарал, үг өгүүлбэр зэргийгсайн тогтоодог байна.
А. 1Б. 2 В. аль нь ч биш
25

….бол бас л буйртай, дүнсгэр зан бөгөөд зарим талаар бурэг ноомой, гунигтай байдалтай болдог юм. Хянуур боловч зөөлөн,уриалгахан зан энэ хэв шинжийн хүмүүст бий. Эмзэг сэтгэлтэй, бага ч гэсэн бүтэлгүй явдалд дургүйцэн сэтгэл санаа зовох нь их.
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. Меланхолик 
26. Ерөнхий авъяаст дараах чанаруудаас аль нь илүү нөлөөтэй вэ?
А. АнхааралБ. ТемперанментВ. Нүүр царайг. Аль нь ч биш

27. Дундаж авъяас билэгтэй хүмүүст дохионы аль систем давуу хөгжсөн байдаг вэ?
А. Дохионы I системБ. Дохионы II системВ. 2-уулаа хослон хөгждөг г. Аль нь ч биш
28. Сэтгэл хөдлөл нь хүний сэтгэцийн бусад үйл ажиллагааны адил ……шинж чанартай.
А. Байгалийн Б. Нийгмийн В. А, Б хариулт зөвг. Аль нь ч биш
29. Хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн нь дохионы болон ……гэсэн хоёр янзын үүрэг гүйцэтгэнэ.
А. ЗохицуулахБ. Урам зориг сэргээхВ. Бачимдал
30. Бодит сэтгэхүйг дотор нь үйлдэл хийж сэтгэх, ……гэж хоёр ангилна.
А. БодитБ. ХийсвэрВ. Дүрсэлж сэтгэхг. Аль нь ч биш


Сэтгэл судлал хичээлийн тест Б вариант

1. Сэтгэл судлал анх ямар шинжлэх ухааны хэсэг болж үүсэж хөгжсөн бэ?
а. Логикб. Философив. улс төрг. Аль нь ч биш
2. …саатал нь нөхцөлт саатлын нэг чухал хэлбэр бөгөөд хүнд зан төлөв, эр зориг, сэтгэлийн хөдөлгөөний шилдэг шинжчанаруудыг төлөвшүүлэн тогтооход гол үүргийг гүйцэтгэнэ.
а. хожимдуулахб. Замхрах в. Ялгах г. Аль нь биш
3. Хүнийг үйл ажиллагаанд татан оруулж байгаа дотоод хүч, учир шалтгааныг …..гэнэ.
а.сэдэлб. туршлагав. Хэрэгцээг. Аль нь ч биш
4. Амтлах сэрлийг чихэрлэг, гашуун, ......, ……. гэж 4 хэсэгт хуваана.
а.исгэлэн, нялуунб.амттай, шорвогв. исгэлэн, шорвог г. Аль нь ч биш
5. Дасгалын дүнд үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсгийн зарим нь автоматчилагдсан үйлдлийг…… гэнэ.
а. Дадалб. чадвар в. Зуршилг. Аль нь ч биш
6. 3, 4 настай хүүхэд өмнө нь гашуун эм уулгасан аяга халбагыг хараад дургүйцэн уйлна. Гэтэл хожим нь тэрхүү эм байдаг савыг эхнь онгойлгоход хүүхэд түүнийг хараад дургүйцнэ. Бүр хожим эх нь уг савын түлхүүрийг барихыг хараад хүүхэд дургүйцэн уйлахбөгөөд энэ нь … нөхцөлт рефлекс юм.
а. Замхрахб. Хязгаараас хальсан в. Дарааллынг. Аль нь ч биш
7. Онгоцыг шувуунаас санаа авч зохиожээ. Энэ нь зохион бодохуйн ямар хэлбэрийг ашигласан байна вэ?
А. Хэв шинжитБ. зүүвэрлэхВ. адилтгалГ. Хэтрүүлэг Д. аль нь ч биш
8. Математикийн бодлого бодох, унших, бичих дасгал давтлагын ажил гүйцэтгэхэд тэдэнд ………. үйл ажиллагааг илүү шаардаханхаарал үүсэж явагдана.
А. Дохионы I системБ. Дохионы II системВ. нөхцөлт бус рефлекс Г. Аль нь ч биш
9. … бол цочмог, шаралхуу ааштай, хурц бөгөөд хурдан амгалан зантай, түргэн ааштай, дүрсхийн уурлах нь цөөнгүй, тогтворгүйболовч дайчин байдалтай, урам зориг нь хувирахдаа түргэн, орчиндоо маш идэвхтэй ханддаг юм.
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. Меланхолик 
10. ...тогтоох нь илүү хүмүүс авиа, дуу, хөгжим, үг, шүлэг сайн тогтоодог байна.
А. механик тогтоолтБ. СонсголынВ. Харааны ой тогтоолтг. Аль нь ч биш
11. Ямар темпераментын хүний мэдрэлийн системийн хөгжил сул, мэдрэлийн эсийн ажиллах чадавх уян налархай учир түүнд эрзоригийн хүмүүжил олгох ажил нилээд бэрхшээлтэй учирдаг вэ?
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. Меланхолик 
12.

Төв мэдрэлийн тогтолцоо юу, юунаас бүрдэх вэ?
а. Арьс, нүд, чих, хамар, булчинб. Тархи болон мэдрэхүйн эрхтэнв. Тархи, нугасг. Аль нь ч биш
13
.
Авъяас билгийн хөгжлийн дээд төвшин нь …. билэг юм.
А. Хурц Б. ЕрөнхийВ. ТусгайГ. Аль нь ч биш
14. Хүнд ямар зүйлийг хөгжүүлэхгүйгээр авъяас билгийг хөгжүүлж чадахгүй вэ?
А. чадвар Б. Сонирхол В. Сургалт
15. Темпераментын төрлүүдийг эртний грекийн философич хэн анх нэрлэсэн бэ?
А. ГиппократБ. АристотельВ. ПифагорГ. Аль нь ч биш
16. ….бол бас л буйртай, дүнсгэр зан бөгөөд зарим талаар бурэг ноомой, гунигтай байдалтай болдог юм. Хянуур боловч зөөлөн,уриалгахан зан энэ хэв шинжийн хүмүүст бий. Эмзэг сэтгэлтэй, бага ч гэсэн бүтэлгүй явдалд дургүйцэн сэтгэл санаа зовох нь их.
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. МеланхоликД. Аль нь ч биш
17. Ерөнхий авъяаст дараах чанаруудаас аль нь илүү нөлөөтэй вэ?
А. АнхааралБ. ТемперанментВ. Нүүр царай
18. Дундаж авъяас билэгтэй хүмүүст дохионы аль систем давуу хөгжсөн байдаг вэ?
А. Дохионы I системБ. Дохионы II системВ. Аль нь ч биш
19. И.П.Павлов авьяас билгийг ….., уран сайхны, дундаж гэж гурван үндсэн хэсэгт хувааж авч үзсэн.
А. СэтгэхүйнБ. гоцВ. ерөнхийГ. Хурц авъяасД. Аль нь ч биш
20. Зарим хүмүүс юмыг тогтоохын тулд уншсан мэдсэнээ амандаа хэлэх, бусдад ярьж өгөх, эсвэл дахин хуулж бичих, товчлон тэмдэглэх  арга  хэрэглэдэг байна.
Энэ нь ой  тогтоолтын  ямар  хэлбэр  вэ?
А. Сонсголын Б. ХарааныВ. хөдөлгөөнийГ. Аль нь ч биш
21. Дохионы … систем илүү хөгжсөн хүмүүс юмс үзэгдлийн дүрс, өнгө, будаг, дуу,чимээ, амт, үнэр хэлбэр галбирыг сайнтогтоодог.
А. 1Б. 2 В. аль нь ч биш
22. Хүмүүс ой тогтоолтын багахан хувь буюу …. хувийг ашигладаг болохыг судлаачид тогтоосон байна.
А. 1-2%Б. 5-10%В. 50-80%Г. Аль нь ч биш
23. Бага насны хүүхдэд механикаар тогтоох чадвар сайн байдаг бол аажмаар ……….арга барилд суралцдаг.
А. утгачилсан тогтоолтынБ. Хадгалах ойВ. Сэргээн санахг. Аль нь ч биш
24.

Хүн дундажаар нэгэн зэрэг … орчим мэдээллийн нэгжийг ойдоо хадгалах чадвартай.
А. 5+-2Б. 1+-2В. 7+-2г. Аль нь ч биш
25. Мэдээллийг сайтар зохион байгуулан хадгалах, тогтооход чиглэгдсэн тусгай аргууд байдаг. Үүнийг……. гэнэ.
А. МнемотехникБ. зүүвэрлэхВ. адилтгахг. Аль нь ч биш
26. … бол хүчтэй хэв шинжийн боловч хөөрөл сааталын хөдөлгөөн, солигдол нь удаан буюу хөшүүн юм. Тайван хөдөлгөөн, тогтуунбайдалтай, дуу цөөн, биеэ хянан барьдаг, сэтгэлийн гадаад илрэл нь сул буюу бүдэг, харин ажлын чанар нь сайн аливааасуудалд буурь суурьтай хандах нь
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. Меланхолик 
27. Хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн үүсэж явагдахад дохионы …..систем онцгой үүрэг гүйцэтгэнэ.
А. 1Б. 2 В. аль нь ч биш
28. Сэтгэл хөдлөл нь хүний сэтгэцийн бусад үйл ажиллагааны адил ……шинж чанартай.
А. Байгалийн Б. Нийгмийн В. А, Б хариулт зөвг. Аль нь ч биш
29. Хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн нь дохионы болон ……гэсэн хоёр янзын үүрэг гүйцэтгэнэ.
А. ЗохицуулахБ. Урам зориг сэргээхВ. БачимдалГ. Аль нь ч биш
30. Малчин хүн малынхаа зүс, нас шүдийг сайн мэддэг нь сэрлийг …………………сайн хөгжсөний илрэл юм.
А. Дээд заагБ. Доод заагВ. ялгаврын заагг. Аль нь ч биш
Сэтгэл судлал хичээлийн тест В вариант1. Темпераментын төрлүүдийг эртний грекийн философич хэн анх нэрлэсэн бэ?
А. ГиппократБ. АристотельВ. ПифагорГ. Аль нь ч биш
2. Суу авъяас билэгтэй хүмүүсийн онцлог юу вэ?
А. Онолын нарийн хүнд хэцүү зорилтуудыг хялбархан гүйцэтгэж шинэ, шинэлэг зүйлийг хийж бүтээдэг.Б. Хүн төрөлхтний амьдралын үйл ажиллагаанд зарчмын цоо шинэ замыг нээж шинэ зүйлийг бүтээдэг онцлогтойВ. Аль нь ч биш
3. Дохионы … систем илүү хөгжсөн хүмүүс юмны утга, хийсвэр ухагдахуун, үзэгдлийн холбоо хамаарал, үг өгүүлбэр зэргийг сайнтогтоодог байна.
А. 2 Б. 1В. аль нь ч биш
4. Хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн үүсэж явагдахад дохионы …..систем онцгой үүрэг гүйцэтгэнэ.
А. 1Б. 2 В. аль нь ч биш
5. Бие хүн төлөвших процесс нь …………. үр дүн юм.
А. нөхцөлт биш рефлексийнБ. Нөхцөлт рефлексв. Аль нь ч биш
6. Зарим хүүхэд эцэг, эх багш, ахмад хүмүүсийн өгч байгаа зөвлөгөө сургамжийг тогтоон хүлээн авахгүйгээр шууд эсэргүүцэх,хэдэрлэх, өөрийгөө өмгөөлөх зэргээр авирлах нь олонтой ажиглагдана. Энэ бүхэн …саатлын процесс муу хөгжсөний уршиг юм.
а. Замхрах б. Ялгах сааталв. Гадаад буюу төрөлхийнг. Дарааллын саатал д. Дотоод саатал е. Аль нь ч биш
7. ... темпераментын хүнд шийдэмгий, бие даасан чанар болон зохион байгуулах чадвар дадлыг хялбархан төлөвшүүлж болдогбайхад биеэ барих, тэсвэр тэвчээрээр хүмүүжүүлэх нь хүнд байдаг онцлогтой.
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. МеланхоликД. Аль нь ч биш
8. … хүний мэдрэлийн системийн хөгжил сул, мэдрэлийн эсийн ажиллах чадвах уян налархай учир түүнд эр зоригийн хүмүүжилолгох ажил нилээд бэрхшээлтэй учирдаг байна.
А. ХолерикБ. Сангивиник В. ФлегаматикГ. МеланхоликД. Аль нь ч биш
8. Дуу чимээ гарах, хонх дуугарах, хуудас шажигнах зэргээс хамааран хүний … нөлөөлдөг.
а. Анхааралб. сэтгэхүйв. зохион бодохуйг. Хүртэхүй д. Аль нь ч биш
9. ………….сэрэл нь хүний биеийг орон зайд зөв тэнцвэртэй удирдан зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
А. ТэнцвэрийнБ. Хөдөлгөөний В. Дотоодг. харааны
10. Дөнгөж мэдэгдэм сэрлийг үүсгэх цочроогчийн бага хүчийг сэрлийн үнэмлэхүй ………..гэнэ.
А. Дээд заагБ. Доод зааг В. ялгаврын заагг. Аль нь ч биш
11. Дүрслэн сэтгэх нь ямар сэтгэхүй хөгжихийн угтвар шат болдог вэ?
А. БодитБ. ХийсвэрВ.үйлдэл хийх
12. Хүнд ………………..үйлдлүүд төрөлхөөс өгөгдсөн байдаг.
А. нөхцөлт биш рефлексийнБ. Нөхцөлт рефлексВ. Аль нь ч биш
13. Нойрмог буюу эсвэл тархи нь ядарсан үед … бүрэлдэхгүй буюу эсвэл удаан бүрэлдэнэ.
А. нөхцөлт биш рефлексийнБ. Нөхцөлт рефлекс В. Аль нь ч биш
14. Бүүвэйн дуу нь нөхцөлт рефлексийн саатлын аль хэлбэр вэ?
А. Гадаад буюу төрөлхийн сааталБ. Дотоод буюу төрөлхийн сааталВ. Хожимдох саатал
15. Ямар нэгэн шавьжийг /жоом/ шатрын хөлгийн зөвхөн хар өнгийн буудлаас хоол тэжээлээ авч иддэг ………….суулгасантуршлага бий.
А. Зөн билэгБ. Ухаалаг чанарВ. Дадалг. Аль нь ч биш
16. Сэтгэц ухамсар нь үйл ажиллагааны явцад хөгжин төлөвшдөг бөгөөд хүүхдийн насны тодорхой шатанд аль нэг үйл ажиллагаахөгжиж тухайн насны хүүхдийн сэтгэц хөгжих үндсэн нөхцөл болно.
А. ХэрэгцээБ. Сэдэл В. Голлох үйл ажиллагааг. Аль нь ч биш
17.
ой гэдэг нь хүний харах, сонсох зэрэг мэдрэх үйлүүдтэй шууд холбоотой үүсдэг.
А. Мэдрэх ойБ. Түргэн хугацааны ойВ. Хөдөлгөөний ой
18. Үзэгдэл юмсын ул мөр бидний тархинд хадгалагдан үлдэхийг ………гэнэ.
А. Зохион бодохуйБ. АнхааралВ. ОйГ. Аль нь ч биш
19. Арифметикийн хүрд цээжлэх, утасны номер, хүний овог, нэр цээжлэх, тогтоох, гадаад хэлний үг цээжлэх зэрэгт…………………..чухал үүрэгтэй.
А. механик тогтоолтБ. Утгачилсан тогтоолт В. Харааны ой тогтоолт
20. Бид ультра ягаан болон импра улаан туяа, цахилгаан соронзон орон, амьд бодисын дотоодод явагдаж буй бодисынсолилцоо, нийгмийн хөдөлгөөн, хүч зэрэг нарийн ухагдахуунуудыг харж тусгаж хэзээ ч чадахгүй бөгөөд зөвхөн………..идэвхтэй үйл ажиллагаагаар тусгана.
А.Сэрэл Б. СэтгэхүйнВ. ХүртэхүйГ. Зохион бодохуй
21. Мэдрэхүйн эрхтэнд шууд нөлөөлсөн юмс, үзэгдлүүдийн шинж чанар дээр тулгуурлаж тэдгээрийн дотоод харьцаа холбоо, зүйтогтлыг нээн илрүүлэх оюун ухааны үйлийг …..сэтгэхүй гэнэ.
А. Дүрсэлж сэтгэхБ. ХийсвэрВ. Бодитг. Аль нь ч биш
22. …….. нь хүн байгаль нийгмийн үзэгдэл эдгээрээс ирж буй дохиог мэдрэхүйн эрхтэнээрээ шууд биш дам үг яриа, сэтгэхүйнүйлдлийн тусламжтайгаар хүлээн авч, түүнтэй зохицон байдаг процесс юм.
а. Дохионы I системб. Дохионы II системв. Нөхцөлт рефлекс
23. Мэдрэлийн эсүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
а. Нейронб. Синапсв. Аксон г. Аль нь ч биш
24. Хүнд төлөвшин тогтсон зан төлөвийн олон янзын шинжүүд, оюун ухааны үйл ажиллагааны арга барил, хөдөлмөрийн чадвар, дадал амьдралын янз бүрийн хэвшил, зуршил шинээр бүрэлдэн тогтох нь… юм.
а. Нөхцөлт биш рефлексб. Нөхцөлт рефлексв. Аль нь ч биш
25. Орон зайд оршиж байгаа юмсын хэмжээ, хэлбэр, өнгө, хөдөлгөөн болон харилцан байршлыг тусгасан төсөөллийг……………гэнэ.
А. харааны төсөөлөлБ. сонсголын төсөөлөлВ. аль нь ч биш
26. Байгалийн юмс үзэгдлүүдийн дуу чимээ …….хамаарагдаж байгаа юм.
А. харааны төсөөлөлБ. сонсголын төсөөлөлВ. аль нь ч биш
27. Төсөөллийг хүртэхүйн адилаар хараа, …………., хүрэлцэх үнэртэх, амтлах, хөдөлгөөний төсөөлөл гэж ангилна.
А. ХүртэхүйБ. сонсголын төсөөлөлВ. тэнцвэрийн г. аль нь ч биш
28. Газар уснаас явагч амьтадаас санаас авч танкийг зохиожээ. Энэ нь зохион бодохуйн ямар хэлбэрийг ашигласан байна вэ?
А. адилтгалБ. Хэв шинжитВ. зүүвэрлэхГ. Хэтрүүлэг Д. аль нь ч биш
29. Хүний сэтгэцийн үйл ажиллагааны олон талт илрэл, түүний үүсэж явагдах нөхцөл, зүй тогтлыг тодорхой зорилго чиглэлтэй, тусгайтөлөвлөгөөтэйгөөр жирийн байгаа нөхцөлд нь судлах аргыг …. арга гэнэ.
а. Анализб. синтез в. ажиглалтг. Туршилтд. тест
30. Нэг хэвийн үйл ажил хийгээд байхаар залхуу хүрч нойрсох болно. Энэ нь нөхцөлт рефлексийн саатлын аль хэлбэр вэ?
а.ялгах б. Замхрах в. Хязгаараас хальсан г. Дарааллын д. Аль нь ч биш


4 comments:

  1. нээрээ энэ сэдвээр авах юм уу ? сайн бэлдэх л хэрэгтэй болж дээ

    ReplyDelete
  2. сэтгүүлийн нэгийн ганхуяг байнаа

    ReplyDelete